Πάτρα: Οι πρώτες επαφές του νέου Διευθυντής της Καρδιοθωρακοχειρουργικής