Χειρουργική Αορτής

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΟΡΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΞΕΩΝ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Διενεργούνται επεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των Οξέων Αορτικών Συνδρόμων

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Διενεργούνται επεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων της Θωρακικής Αορτής.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Διενεργούνται επεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων της Θωρακικής Αορτής. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται συνήθως με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και ενδοαυλική προσέγγιση