Καρδιοχειρουργικές Παθήσεις

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Διενεργούνται Επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης για την αντιμετώπιση στεφανιαίων συνδρόμων (οξέων ή χρονίων) με τη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων (μαστική αρτηρία, κερκιδική αρτηρία), καθώς και φλεβικών μοσχευμάτων.

Αναλόγως των ενδείξεων οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να εκτελεσθούν με τη χρήση της εξωσωματικής κυκλοφορίας (on pump) ή χωρίς τη χρήση της εξωσωματικής κυκλοφορίας (off pump).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Διενεργούνται επεμβάσεις αντικατάστασης σε στενωτικές παθήσεις της Αορτικής και  Μιτροειδούς βαλβίδας,  ενώ σε περιπτώσεις ανεπάρκειας των βαλβίδων αυτών, εκτός της αντικατάστασης, διενεργούνται και επεμβάσεις επιδιόρθωσης των συγκεκριμένων βαλβίδων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διενεργούνται επεμβάσεις αντικατάστασης της αορτικής ρίζας με βαλβιδοφόρο μόσχευμα (Bentall operation) ή αντικατάσταση της ανιούσης αορτής με διατήρηση και πλαστική επιδιόρθωση της Αορτικής βαλβίδας (επεμβάσεις Yacoub και David )

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

Διενεργούνται επεμβάσεις κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής, συνυπαρχούσης με άλλες χειρουργικές παθήσεις της καρδιάς.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Διενεργούνται επεμβάσεις για την εντιμετώπιση των μηχανικών επιπλοκών του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, όπως ρήξη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ανεύρυσμα της αριστερής κοιλίας, ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας λόγω ρήξης θηλοειδών μυών. Όλες οι ανωτέρω καταστάσεις αντιμετωπίζονται σε οξεία ή προγραμματισμένη βάση αναλόγως των αναγκών του ασθενούς.