Επαναλειτουργία καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ρίου