ΠΓΝΠ: Για πρώτη φορά καρδιοχειρουργική επέμβαση μιτροειδούς βαλβίδας